Studenti získali německé jazykové diplomy

V letošním školním roce přistoupilo k německé jazykové zkoušce 30 studentů ze tříd  8.A, 6.N a 4.C. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. 24 studentů obdrží jazykový certifikát C1 a 6 studentů certifikát B2, a to s vysokým bodovým ohodnocením – zejména pak v písemné části.

V písemné části pracují studenti s poslechovým textem, dále musí řešit úkoly k čtenému textu a napsat text, který má své specifické části. Nejprve studenti shrnou nejdůležitější informace k danému textu a zároveň analyzují diagram, který souvisí s textem. Poté argumentují k tématu, které vyplývá ze zadaného textu. Zároveň vyjádří a také zdůvodní svůj názor k dané problematice.

Poté studenti skládají ústní zkoušku. V této části se vyjadřují k obecným tématům – např. migrace, média, životní prostředí nebo demografický vývoj.

V druhé části ústní zkoušky prezentují téma, které si sami připravili – např. integrace lidí s handicapem, dětské domovy – otázka zrušení či zachování, průmysl a jeho podíl na globálním oteplování nebo téma automobilový průmysl a elektromobily. Studenti představí situaci v Německu, porovnají tuto s Českou republikou a pomocí argumentů navrhnou řešení.

Nabízí se otázka:K čemu je mi dobrý tento certifikát? Co s ním mohu podniknout?“

Jeden příklad z mnoha – náš bývalý absolvent, držitel tohoto certifikátu, pracuje v současné době jako vedoucí právního oddělení společnosti Siemens AG v Berlíně.

….tedy skvělá profesní kariéra.

Mgr. Dana Jakešová, vedoucí předmětové komise

          Michael Kautz, odborný poradce pro výuku německého jazyka