Studenti usilují o získání Německého jazykového diplomu stupeň II

O získání německých jazykových diplomů DSD aktuálně usiluje třicet našich studentů ze tříd 8.A, 6.N a 4.C. Za sebou mají již písemné zkoušky. Studenti pracovali s poslechovým a čteným textem. Ve třetí části písemné zkoušky psali úvahu spojenou s argumentací a vyjádřením vlastního názoru k tématu aplikace v mobilu.

V současné době pokračují ústní zkouškou. V první části zkoušky se vyjadřují k obecným tématům.

Ve druhé části zkoušky prezentují téma, které si sami zvolili. Namátkou pár příkladů témat: Integrace zdravotně postižených na německém pracovním trhu, Německý průmysl  – globální oteplování nebo Je elektromobil jedinou alternativou pro německý automobilový průmysl? nebo Mají být dětské domovy v Německu zrušeny?

Poté, co studenti téma odprezentují, následuje rozhovor k danému tématu, ve kterém studenti pomocí argumentů musí přesvědčit zkoušející, proč to či ono řešení je vhodné, nebo naopak nevhodné. Nechybí srovnání se situací v České republice.

                                                                                              Mgr. Dana Jakešová

                                                                                                    Michael Kautz