Studenti předvedli své znalosti biologie

Středa 5. února se nesla ve znamení biologie. Konalo se školní kolo Biologické olympiády kategorie A pro předmaturitní a maturitní ročníky a kategorie B, která odpovídá kvintám a sextám. Letošní téma pro obě kategorie bylo: Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Přihlásit se mohli všichni nadšenci, kteří si chtěli olympiádu vyzkoušet a našli si na ni čas.

Jak příprava, tak samotné konání olympiády je dost časově náročné. Školní kolo pro obě kategorie se skládá celkem ze čtyř částí: poznávačky, ve které musí účastníci poznat 15 rostlin a 15 živočichů, teoretické části a dvou praktických úkolů. Při přípravě mohli účastníci čerpat z vlastních znalostí biologie nebo i ze speciálně vytvořené příručky, která obsahuje mnoho zajímavých a užitečných informací týkajících se tématu olympiády.

Školní kolo pro kategorii A a B organizovala paní učitelka Mirka Nygrýnová, které za to patří velké díky, protože organizace je opravdu náročná.

Umístění:

Kategorie A:

  1. místo Eliška Hošnová (8.A)
  2. místo Vojtěch Punčochář (4.C)
  3. místo Jarmila Kubečková (4.C)

Kategorie B:

  1. místo Dominik Sloup (3.N)
  2. – 3. místo Nikola Janovská (6.A), Daniela Jambalová (3.N)

Všem patří velká gratulace. Tito účastníci postupují do krajských kol, která se konají 27. března pro kategorii A a 3. dubna pro kategorii B.

Děkujeme všem, kteří se olympiády zúčastnili, a postupujícím přejeme i nadále mnoho úspěchů.

Nikola Janovská