Společně boříme bariéry

Návrat do školy po jarních prázdninách byl pro žáky z Biskupského gymnázia vskutku výjimečný. Měli jsme totiž příležitost seznámit se se skupinkou čtyř zahraničních studentů, kteří k nám do České republiky zavítali díky organizaci AISEC. Právě tento studenty řízený projekt s jasným cílem „breaking human barriers“ u nás na škole po dobu jednoho týdne reprezentoval onen tým.

Díky jejich v hodinách vedeným prezentacím jsme se tak dozvěděli spoustu zajímavostí o zemích, v nichž žijí, a kulturách jim vlastních, což zahrnovalo Brazílii, Austrálii, Gruzii a Indonésii. Nejen díky jejich cizojazyčnému výkladu, ale i díky tomu, že jsme s nimi mohli strávit spoustu času i mimo školu, jsme měli skvělou příležitost konverzovat v cizím jazyce.

Pro lepší nahlédnutí do celého projektu jsem se rozhodla udělat rozhovor s Igorem Zanatou – se studentem pocházejícím z Brazílie, který i navzdory tomu, jak se mu u nás líbilo, stále cítí saudade, tj. pocit, že postrádáte někoho nebo něco, co je velmi daleko od vás. Toto slovo se vyskytuje pouze v portugalštině.

V přepisu jsem se snažila neopravovat jeho chyby v angličtině. Nejen kvůli autenticitě, ale chci poukázat i na to, že i když s chybami, nebojí se jazyk aktivně používat.

Why have you decided to take part in this project?

„Because I wanted to gain charging experiences. I was looking for the opportunities that I could have and I found AISEC which was totally perfect for me – I enjoy learning other cultures and I can also share mine. Plus I would like to be an English teacher so I could teach here.“

What did you know about the Czech Republic before you arrived?

„Actually, we studied about the Czech Republic in the school, in Brazil. We studied about the split between Czech Republic and Czechoslovakia, about the communism time and I knew about good beer and beautiful sightseeings. The Czech Republic was my choice in this project.“

Which of the Czech cities that you have visited did you like the most and why?

„Well, here, I visited for example Prague, Písek, Český Krumlov, Vodňany and České Budějovice. I think the best week I had was in Vodňany thanks to my host family.“

Could you compare Brazil and the Czech Republic? What are the differencies between Brazilian and Czech people?

„I think the biggest difference is that people here are more closed. Like they don’t talk much about themselves and I think making friends is harder here. I could see it at school – students don’t feel so comfortable to talk about themselves or ask for a question for example during my presentation. Then, people here are more punctual, they are always in time. In Brazil people always talk a lot, always make friendships first and they are usually late. Just no specific time.“

Could you imagine living here?

„Yes, I can imagine myself living here. Because here the things work. Your education system is really good, your public transportation is really good, the managment of the money is really  good, and it’s really safe here. And also, your city is cleaner than mine.“

What was the best experience you had during your stay in České Budějovice?

„I had a lot of them. For example I have realized my dream here to see the nuclear plant, in Temelín. But the best day was Wednesday, when I could talk to the Spanish class and I mixed the Portugese with Spanish and English. It was really fun.“

Could you compare Brazil schools and Czech schools?

„Your schools are much better – your teachers and headmaster try to do their best, they are organizing stuff and take the best opportunities to teach you, like this project. Also you have got better materials, full-time schools…in Brazil we have got only 5 hours per day.“

What surprised you about our institute the most?

„In Brazil, usually, when you are interested, you make questions , you talk and so on. And here I discovered after a long time, that people, when they are interested, are only looking at you. So it was really surprising. And also your English.“

So what do you think about the level of English or Spanish in our school?

„I think your rule here is to be good in English. Everybody in this school is really good in English! For example there was a fifteen years old boy and he spoke English better than me! The level of Spanish is also very good – the students communicated with me really well. That suprised me the most, because Spanish is very different from Czech.“

What do you think about our canteen?

„I like it a lot actually. Just like the other people participating in the project I think it is really good. But the sweet lunches are too new for me, I think this is the only country in world where you can eat sweet dishes for a lunch.“

Could you compare Czech elementary school and Czech grammar school?

„The main difference was that some of the students in elementary school were a little bit more communicative. I had three volunteers – I didn’t have it any other day!“

And what’s your opinion about this project? Was it helpful to you to be in our country?

„It helped me to develop myself, for example how to communicate in English and how to work in a group. Also I learnt how to manage my time, how to be punctual.“

„When you study English, in Brazil, you just study language, like grammar and stuff. But here,in the Czech Republic, especially in your school, you are putting the language in practice, in really daily way. It’s effective, because your speaking is very good.

You put yourself into the language you’re studying, and that’s not common in Brazil. It inspires me to feel more the language while I’m studying it, and that’s something I’ll share with people in my country, for sure.“

Adéla Dvořáková