Španělské maturitní zkoušky na BiGy

Každý ví, že maturita se označuje jako tzv. zkouška dospělosti. Každého maturita děsí. Každý ovšem
neskládá zkoušku tak úplně stejně…

Na BiGy je totiž taková menší specialitka pro bilingvní sekci, která je založená na znalostech
španělského jazyka. V letošním ročníku všichni dosáhli úrovně B2, další dva jedinci dokonce úrovně
C1. Už tohle by mělo být jakousi vstupenkou k úspěšnému ukončení studia, ale není tomu úplně tak.

Studenti bilingvní sekce musejí ovládat skladbu vět, neboli sintaxis, která je odlišná od té naší české
syntax. Pokud naleznete v nich nějakou souvislost, je to zcela špatně (dle slov našeho španělského
lektora). Čeština a španělština jsou dva naprosto odlišné jazyky. Nespolčovat!
Takže to bychom (spolu s mluvnicí) měli prvních pětadvacet otázek k ústní části maturitní zkoušky.

Nadále je třeba umět literaturu, samozřejmě, a to především tu španělskou. Nojo, každý zná přeci
Cervanteze a nějakýho Quijota, že. Co je na tom složitého. Tato zkouška filtruje ty, kteří literaturou
žijí a věnují se jí od těch, kteří se nazpaměť učí životopisy autorů a hlavní protagonisty.

První písemné zkoušky se píší právě ze španělského jazyka a to již v polovině dubna. Máte možnost si
v ní vybrat ze dvou možností-literaturu starší, konkrétněji ze zlatého věku španělské kultury, nebo pak
tu novější-18.-20. století. V každé části je buďto báseň nebo úryvek z divadelní hry či novely. Zde se
hodnotí nejen znalosti daného díla, ale i jazyk jako takový. A tohle je i základem pro dalších
pětadvacet maturitních otázek. To už jich je celkem padesát jen z jednoho předmětu.

Ústní zkoušky se pak skládají jak ve španělském, tak v českém jazyce. Dám příklad pro lepší orientaci,
pokud si student vybere, že bude maturovat z dějepisu, měl by vypracovat 25 témat z českých dějin
v češtině a dalších 25 témat ze světové historie ve španělštině.

Ten, kdo si říká, že je to složité, tomu by asi studenti bilingvy odpověděli: „To si piš!“. Ovšem výhoda
tohoto systému je určitý rozhled v dějinách, literatuře a kultuře Španělska. Jsme prostě zase čímsi
výjimeční. 🙂

Dominika Pivková

 

maturity_sj