Slavnostní přivítání prvních ročníků 

Jak se již stalo na naší škole tradicí, dnes jsme přivítali nově nastupující studenty prvních ročníku ve školním kostele Svaté rodiny. Pan ředitel Ing. Martin Maršík, Ph.D. a spirituál Vojtěch Blažek přivítali všechny přítomné včetně biskupa českobudějovického Jeho Excelence Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D.
Pokud bychom měli vyzvednout jedinou myšlenku z celého slavnostního dopoledne, tak rozhodně tu, že na Biskupském gymnáziu nám nejde pouze vzdělání samotné, nýbrž o to, aby naši školu opouštěli absolventi, kteří budou nejen oplývat znalostmi a vědomostmi, ale hlavně budou dobrými lidmi.
Milí noví studenti BIGY. Ze srdce vám přejeme, aby vaše roky, prožité na naší škole patřily k vašim nejlepším!