Setkání zástupců škol v rámci programu Addvantage

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska uspořádalo 5. 9. 2018 setkání pro zástupce škol, které připravují žáky na složení Cambridgeských zkoušek v rámci programu Addvantage.

Na setkání promluvili pan velvyslanec, atašé a zástupce Britské rady, kteří poděkovali školám za spolupráci a snahu šířit znalosti anglického jazyka. Součástí setkání bylo i vyhodnocení úspěšnosti všech českých škol v počtu přihlášených žáků do jednotlivých stupňů zkoušek.

Bylo pro nás milým překvapením, že naše Biskupské gymnázium bylo vyhlášeno jako škola s nejvyšším počtem žáků, kteří se nejen přihlásili, ale i úspěšně složili zkoušku CAE – úroveň C1.

Součástí ocenění byly i dva poukazy na cambridgeskou zkoušku zdarma pro žáky ve složité sociální situaci.
Naše škola má již dlouholetou tradici v přípravě žáků na mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky jak úrovně B2, tak i C1. Vážíme si toho, že naše úspěchy byly takto ohodnoceny a věříme, že i v budoucnu se naši žáci budou moci pyšnit těmito certifikáty.