Seminárníci se zúčastnili exkurze do Temelína

Studenti předmaturitních seminářů z chemie a maturitního semináře z fyziky navštívili v termínech 16. a 23. 1. 2015 jadernou elektrárnu Temelín.

Exkurze byla rozčleněna na dvě části. První se odehrála v informačním centru nacházejícím se v blízkosti areálu elektrárny. Zde se studenti seznámili prostřednictvím řady animací a prezentací s fyzikální a technickou stránkou výroby elektřiny z jádra. V druhé části bylo účastníkům po řadě kontrol umožněno vstoupit přímo do prostoru elektrárny a prohlédnout si zblízka např. chladicí věže či strojovnu s turboalternátorem. Na závěr exkurze si studenti prohlédli expozici v informačním centru zaměřenou nejen na jadernou energetiku, ale i na další témata na pomezí fyziky a chemie.