Seminář regionálních dějin

Seminář regionálních dějin zakončil svůj pololetní tematický program 8.6. 2017 účastí na neobvyklém edukačním programu na hradě Rožmberk. Zde se studenti mohli seznámit s ojedinělým experimentem – restaurováním středověké věže Jakobínka a vyzkoušet si tak některé středověké stavební technologie, dozvědět se jak fungoval středověký jeřáb, jak se stavělo ve středověku lešení, osahat si opravdový rumpál a vlastními silami otestovat fungující středověké kladky. Po skončení dvouhodinového skvělého programu už nikdo nezpochybňoval vzájemné propojení historie a fyzikálních principů ve středověké řemeslné technologii.

Renata Hesounová


seminar1 seminar2