S francouzštinou za poznáním impresionismu

To ráno jsme se všichni neochotně vzbudili o něco dříve než normálně, abychom stihli vlak v 6:55. Rozespalí jsme nastoupili do vlaku a dlouhou chvíli krátili povídáním, takže nám dvouhodinová cesta rychle uběhla. Když jsme dojeli na kýžené místo – Praha hl. nádraží, vydali jsme pěšky na Staroměstské náměstí, kde jsme se rozdělili na dvě poloviny. Jedna měla rozchod v samém srdci Prahy a tu druhou zatím čekala komentovaná prohlídka výstavy francouzského impresionismu. Milá paní průvodkyně nás navzdory zvětšujícímu se hloučku babiček, jež by pro výklad byly schopné vraždit, provedla od samotného počátku impresionismu až k ranému expresionismu. Z výstavy jsme odešli vskutku obohaceni.

Jakmile se poloviny prostřídaly, vyrazili jsme směr Francouzský institut. Zde jsme mohli navštívit krátkou výstavu fotografií, bibliotéku či si jen tak sednout ke stolečku a po perném dni si odpočinout. Když už nás asi po třičtvrtě hodince paní učitelky svolávaly, všichni se těšili do vlaku, a tak není divu, že jsme na nádraží došli s předstihem. Avšak trpělivost přináší ovoce, a tak i náš vlak konečně přijel. A když jsme se po poněkud únavné cestě octli na nádraží v Českých Budějovicích, byli jsme vskutku rádi, že jsme doma. Tolik znalostí, francouzštiny a impresionismu člověka přeci jen unaví…

Anna Šestáková