Recyklování pomocí zelených řas?

S projektem REEagain, který zkoumá využití zelených řas pro recyklaci elektroodpadu, seznámila třídu 1.C a poté i předmaturitní seminář biologie absolventka našeho gymnázia RNDr. Martina Flegrová.   Cílem projektu je znovuzískání prvků vzácných zemin například ze starých telefonů, televizí nebo baterií, aby se daly použít na výrobu nové elektrotechniky. Projekt je, stejně jako mnoho dalších, sponzorován EU v rámci fondu Interreg.

Barbora Šlechtová