Psali jsme dopisy, které pomáhají

V Den lidských práv jsme se tradičně zapojili do akce Maraton psaní dopisů, kterou pořádá Amnesty International.

Studenti a studentky z celé školy trpělivě a odhodlaně psali dopisy mnoha zahraničním úřadům, ministrům i prezidentům, aby pomohli sedmi různým lidem z různých koutů světa v jejich obtížné situaci, do které se nespravedlivě dostali. Tito lidé neudělali nic, za co by zasloužili trest, který je postihl. „Jen“ vykonali skutky ve jménu lidskosti, zachraňovali jiné, aktivizovali se za lepší život ve své zemi.

Jejich příběhy se dotkly mnoha srdcí po celém světě a nakonec se dostali až k nám. Naší studenti, kterým osud těchto ubohých lidí není lhostejný, se rozhodli alespoň takto jim zkusit pomoci. „Doufám, že i tímto malým činem jim dokážeme pomoct,“ vyjádřila se jedna ze studentek. O tom, že dopisy pomáhají, svědčí i následný monitoring Amnesty, který ukazuje, že většina perzekuovaných byla propuštěna z vězení nebo úřady upustily od jejich pronásledování.

Pracovali jsme pilně celý školní den a společně se nám podařilo napsat až 220 dopisů. Největší počet listů, celkem 45, poputuje do Běloruska za studentem, kterého neprávem obvinili z distribuce drog. „Jeho příběh mě nejvíc zasáhl. Je to přece jen obyčejný student, stejný jako my všichni, kterému kvůli nespravedlivému obvinění zničili budoucnost,” svěřil se jeden ze studentů.

Všechny tyto dopisy teď pošleme příslušným úřadům. Snad těmto nevinným lidem pomohou na cestě ke spravedlnosti. Chceme velice poděkovat všem, kdo se této akce zúčastnili a pomohli tak obětem bezpráví. Rovněž chceme poděkovat za vaše štědré příspěvky na poštovní známky.

Kristýna Ondrúšková za organizátory z 5.N

Foto Matyáš Moravec