Přivítání prvních ročníků

Je hezkou tradicí na našem gymnáziu, že slavnostně vítáme nové studenty v kostele sv. Rodiny. Ani letošní „covidový rok“ nebyl výjimkou. Za našeho zřizovatele nás navštívil p. biskup Pavel, který ve své řeči zavzpomínal na svůj první den na gymnáziu před čtyřiceti lety. Druhý projev patřil řediteli školy Martinu Maršíkovi. Ten ve své řeči zdůraznil, že by byl rád, kdyby noví žáci důvěřovali svým učitelům a nebyli smutní, pokud ze začátku nebudou známky úplně podle jejich představ.

Milé žákyně, milí žáci, moc si přejeme, aby se Vám na našem gymnáziu líbilo!