Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do osmiletého, šestiletého a čtyřletého studia


Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme, že jste projevili zájem o přípravné hodiny k přijímacím zkouškám. Bohužel v současné době není možné tyto kurzy pořádat prezenčně, ale pouze distančně. Distanční výuka v kolektivu žáků, kteří se vzájemně neznají a učitel nezná je, by byla velmi obtížná a určitě bychom nemohli garantovat její kvalitu.

Stále pracujeme s variantou zkrácených, ale o to intenzivnějších kurzů (dvakrát týdně dvouhodinové nebo jedenkrát týdně tříhodinové bloky z obou předmětů). Vše ale závisí na rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V případě, že budeme moci přípravné kurzy otevřít, budeme Vás o tom neprodleně informovat na webových stránkách školy.

Celá situace nás velmi mrzí.

Vážení rodiče, věříme, že se rozhodnete podat přihlášku na Biskupské gymnázium a že se společně setkáme v září při slavnostním zahájení školního roku.

Ing. Martin Maršík, Ph.D.
ředitel školy

Vzhledem k současné situaci není možné organizovat prezenční výuku. V okamžiku, kdy se PES v oblasti školství dostane do třetího stupně (nebo dojde k úpravě pravidel), bude možné zahájit přípravné kurzy prezenční formou ve skupinách 9 žáků + 1 pedagog.

Přípravné kurzy by pak probíhaly v pátek nebo v sobotu a zahrnovaly by 7 lekcí po 1,5 hod matematiky (2 x 45 minut), 1,5 hod. českého jazyka (2 x 45 minut) a závěrečný test.

Nejzazší možný termín zahájení je 12/13. 2. 2021 (bude upřesněno dle situace).

Cena kurzu činí 3 250 Kč (včetně 2 knih úloh z matematiky a českého jazyka).

Přihlášení bude probíhat elektronicky od 18. 1. 2021:

Přihlašovací formulář