Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto v autentickém prostředí naší školy 

Vážení uchazeči o čtyřleté, šestileté, šestileté bilingvní a osmileté studium na našem gymnáziu,

naše škola by vám chtěla umožnit vyzkoušet si přijímací zkoušky v reálném prostředí. Zadání zkoušek nanečisto je poskytnuto organizací CERMAT a je na všech středních školách stejné. Zkoušky nanečisto proběhnou za stejných podmínek jako zkoušky skutečné.  Skládají se ze dvou částí: didaktického testu z českého jazyka, který bude trvat 60 minut a z didaktického testu z matematiky, který bude trvat 70 minut. Za každý test lze dosáhnout maximálně 50 bodů. Naši vyučující opraví záznamové archy podle kritérií poskytnutých CERMATEM. Záznamové archy zůstanou ve škole. Na webových stránkách školy vás seznámíme s ohodnocením vašich testů. Hodnocení bude anonymní, bude uvedeno pod registračními čísly, která obdržíte před zadáním první zkoušky.

Přihlašování již bylo ukončeno.

 

Zároveň uhraďte do 15. 1.2020 částku 299  Kč za zkoušky nanečisto na účet Biskupského gymnázia:  98444231/0100, do zprávy příjemci uveďte: PZN příjmení jméno uchazeče

Na zkoušku si s sebou přineste psací a rýsovací potřeby (modrá nebo černá propiska, tužka, guma, pravítko, kružítko, pro čtyřletý obor ještě úhloměr).

V den konání zkoušek bude v přízemí budovy našeho gymnázia připraven panel s rozpisem místností konání zkoušek pro příslušné obory a konkrétní uchazeče. 

Termín jednotných přijímacích zkoušek nanečisto pro všechny čtyři obory studia: sobota 18. 1. 2020.

Časový plán

Příchod do budovy školy a seznámení se s rozpisem učeben pro jednotlivé obory: 09:30
Příchod do učeben: 09:45
Prezence, přidělení registračních čísel, vysvětlení, kontrola pomůcek: 09:46 – 09:59
Didaktický test z matematiky: 10:00 – 11:00
Přestávka: 11:01 – 11:19
Didaktický test z českého jazyka: 11:20 –  12:30

Zadání didaktických testů a klíče správných řešení si po zkoušce odnesete domů.

Do opraveného záznamového archu bude možno nahlédnout v budově Biskupského gymnázia 20. 1. 2020 od 16:00 do 17:45.

Biskupské gymnázium bude následně pořádat přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro zájemce o studium.