Přijímací zkoušky nanečisto

Jednotné přijímací zkoušky nanečisto pro všechny čtyři obory studia proběhly v sobotu 18. 1. 2020. Zadání zkoušek nanečisto bylo poskytnuto organizací CERMAT a bylo na všech středních školách stejné. Zkoušky proběhly za stejných podmínek jako zkoušky skutečné.  Skládaly se ze dvou částí: didaktického testu z Čj (60 minut) a z didaktického testu z M (70 minut). Za každý test bylo možné dosáhnout maximálně 50 bodů.

Výsledky za jednotlivé obory:

icopdfOsmileté gymnázium

icopdfŠestileté gymnázium

icopdfČtyřleté gymnázium

 

Do opraveného záznamového archu bude možno nahlédnout v budově Biskupského gymnázia v pondělí 20. 1. 2020 od 16:00 do 17:45.


Biskupské gymnázium následně pořádá přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro zájemce o studium.