Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Náhradní termíny

icopdfčtyřleté studium

icopdfosmileté studium

Řádné termíny

icopdfčtyřleté studium (obor 79-41-K/41)

icopdfšestileté studium (obor 79-41-K/61)

icopdfšestileté bilingvní studium (obor 79-43-K/61)

icopdfosmileté studium (obor 79-41-K/81)


Zápisové lístky musí přijatí žáci odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud do tohoto termínu zápisový lístek neodevzdají, jejich místa se uvolňují pro nepřijaté uchazeče dle výsledného bodového pořadí.
Uchazečům, kteří jsou tzv. „pod čarou“, proto doporučujeme podat odvolání. Vzor odvolání je možné stáhnout zde, příp. je k dispozici i na sekretariátu školy.
Pro odevzdání zápisových lístků a odvolání v rámci přijímacího řízení, jsou úřední hodiny v sekretariátu školy od 7:00 do 16:00 hod (po telefonické domluvě na čísle 386 359 067 kdykoliv).

 

Kam dál?

Důležité informace k přijímacímu řízení »