Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky

Letos nově otevíráme pro zájemce o studium přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.
Bližší informace budou včas zveřejněny.