Přijímací zkoušky nanečisto

Příprava na přijímací zkoušky na Biskupském gymnáziu
v autentickém prostředí školy pro školní rok 2019/2020

Vážení uchazeči o čtyřleté, šestileté, šestileté bilingvní a osmileté studium na našem gymnáziu,

naše škola by vám chtěla umožnit vyzkoušet si přijímací zkoušky v reálném prostředí. Zadání zkoušek nanečisto je poskytnuto organizací CERMAT a je na všech středních školách stejné. Zkoušky nanečisto proběhnou za stejných podmínek jako zkoušky skutečné.  Skládají se ze dvou částí: didaktického testu z českého jazyka, který bude trvat 60 minut a z didaktického testu z matematiky, který bude trvat 70 minut. Za každý test lze dosáhnout maximálně 50 bodů. Naši vyučující opraví záznamové archy podle kritérií poskytnutých CERMATEM. Záznamové archy zůstanou ve škole. Na webových stránkách školy vás seznámíme s ohodnocením vašich testů. Hodnocení bude anonymní, bude uvedeno pod registračními čísly, která obdržíte před zadáním první zkoušky.

Přihlašování bylo ukončeno 16. 1.

Zároveň uhraďte do 16. 1. 2019 částku 299  Kč na účet Biskupského gymnázia:  98444231/0100, do zprávy příjemci uveďte: PZN, jméno a přijímení uchazeče, variabilní symbol: 11.

Na zkoušku si s sebou přineste psací a rýsovací potřeby (modrá nebo černá propiska, tužka, guma, pravítko, kružítko, pro čtyřletý obor ještě úhloměr).

V den konání zkoušek bude v přízemí budovy našeho gymnázia připraven panel s rozpisem místností konání zkoušek pro příslušné obory a konkrétní uchazeče. 

Termín jednotných přijímacích zkoušek nanečisto pro všechny čtyři obory studia: sobota 19. 1. 2019.

Časový plán

Příchod do budovy školy a seznámení se s rozpisem učeben pro jednotlivé obory: 09:30
Příchod do učeben: 09:45
Prezence, přidělení registračních čísel, vysvětlení, kontrola pomůcek: 09:46 – 09:59
Didaktický test z matematiky: 10:00 – 11:10
Přestávka: 11:10 – 11:30
Didaktický test z českého jazyka: 11:30 –  12:30

Zadání didaktických testů a klíče správných řešení si po zkoušce odnesete domů.

Do opraveného záznamového archu bude možno nahlédnout v budově Biskupského gymnázia 21. 1. 2019 od 16:00 do 17:45 (oproti původně avizovanému datu 23. 1.).

Biskupské gymnázium bude následně pořádat přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro zájemce o studium.