Přihlášky do domova mládeže

Přihlášky do domová mláděže si prosím stáhněte, vyplňte a zašlete na e-mail:
cernochova(at)bigy-cb.cz nebo poštou na adresu školy.

Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout nebo vyplnit elektronicky, budou tiskopisy k vyzvednutí v přízemí školy u recepce.

Konečné datum odevzdání vyplněných přihlášek je 15. 6. Vyrozumění o umístění studenta v DM pro nový školní rok budou k dispozici k vyzvednutí v kanceláři školy poslední červnový týden. Kdo nemá možnost si rozhodnutí vyzvednout osobně, může tuto skutečnost zapsat do přihlášky. Sdělení mu bude doručeno poštou.

 

icopdfPřihláška do DM (DOC)

icopdfPřihláška do DM (PDF)