Příběhy bezpráví s Mons. Václavem Kulhánkem

Mons. Václava Kulhánka, emeritního kanovníka katedrální kapituly u sv. Mikuláše, komunistický režim rozhodně nešetřil. Jako účastník kněžského semináře byl mezi prvními, kteří museli narukovat k jednotkám PTP, ať už jako MUKLové nebo ti tzv. „Černí baroni“. Sloužit musel dlouhých 40 měsíců. Příběh tohoto téměř devadesátiletého pamětníka si studenti našeho gymnázia vyslechli v rámci již 13. ročníku projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni, který byl letos věnován Únoru 48 a komunistické perzekuci 50. let.

Václav Kulhánek vedle služby u PTP hovořil i o kolektivizaci venkova nebo perzekuci církve. Míra použitého zla ale podle něj závisí vždy jen a jen na lidech, a tak se za svůj život setkal nejen s násilnickými typy, které zneužívaly svou moc na samotnou hranu, ale i s těmi, kteří nezapomínali být lidmi.

Alena Čejková, Martin Volný