Příběhy bezpráví na Bigy

Příběhy bezpráví Člověka v tísni se tentokráte zaměřily na srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Na Biskupském gymnáziu jako host vystoupil historik Jihočeského muzea Jiří Petráš. Tzv. Pražské či Československé jaro zasadil studentům do širšího kontextu let padesátých i šedesátých v Československu, ale i ve světě. Přiblížil také dobovou situaci v Č. Budějovicích.

c3 c2 c1