Předmaturitní seminář na výstavě

Studenti předmaturitního dějepisného semináře navštívili ve čtvrtek 25. 10. 2018 s p. uč. Hesounovou zajímavou výstavu ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích. V předvečer výročí 100 let vzniku naší první Československé republiky zde byly vystaveny výjimečné originální dokumenty v souvislosti s dobou konce první světové války, legiemi, T. G. Masarykem, ale i samotnými Českými Budějovicemi.

Na snímku si studenti prohlížejí portréty prvních zastupitelů v Českých Budějovicích. Překvapeni byli nejen tím, jak málo žen se účastnilo oficiální českobudějovické politiky, spousta otázek studentů směřovala k zastupitelům německé národnosti, některé zaujala pánská móda první republiky, ale také shoda příjmení Svoboda na příčce nejvyšší.