Poznávání rostlin ze sedla

Cesta semináře nadšených biologů začala 30. května  na nádraží v malé vesničce Petříkov. Odtud jsme se společně vydali směrem k Novým Hradům. Netrvalo dlouho a paní profesorky Nygrýnová a Studená nám představovaly jednu rostlinu za druhou. Následovalo poznávání rostlin v národní přírodní rezervaci Červené blato, kde právě kvetl rojovník bahenní a suchopýr pochvatý. Po delším úseku jsme zastavili ve velice útulné restauraci uprostřed Terčina údolí, a protože naše cesta stále nebyla u konce, dali jsme si pořádně do nosu! Po vydatném obědě jsme pokračovali k vodopádům, kde jsme se zdrželi jen pro společné foto.

V Nových Hradech jsme vyčerpáni nasedli na vlak. Naše dobrodružná cesta plná květů, listů a stromů byla u konce.

Sára Štěchová