Po stopách gulagů

Po stopách gulagů, pracovních táborů na území Sovětského svazu ve 20. století, jsme se vydali s odborníkem na slovo vzatým, Dr. Lukášem Holatou. Jeho přednáška byla určená studentům maturitního dějepisného semináře a dalším zájemcům.

Ve své prezentaci představil mimo jiné organizaci Gulag.cz, která se zabývá fenoménem vězeňského systému gulag a obecně i sovětským totalitním režimem. Druhá část přednášky byla zaměřená na expedici k opuštěným táborům na Sibiři, kterou absolvoval sám pan doktor a mohl tak studentům lépe přiblížit své dojmy. Expedice se uskutečnila v pohoří Kodar v Čitinské oblasti, kde vězni dobývali uran pro první sovětské atomové bomby. Hlavním účelem bylo zdokumentovat tábory, které spadaly pod správu Borského pracovně nápravného tábora.

Po samotné přednášce následovala ještě krátká diskuze a my dostali možnost klást otázky na toto temné téma moderních dějin.

Přednáška se setkala s velkým úspěchem a studenti odcházeli obohaceni o nové a zajímavé informace, díky kterým si teď mohou blíže představit, jaký „život“ vedli vězni těchto pracovních táborů.

                                                                                                                        Arieta Sulimani