Platby za ubytování v DM v říjnu 2020

Vzhledem k uzavření domova mládeže nařízením vlády ČR, je snížen poplatek za ubytování v měsíci říjnu na polovinu.