Odešel pan profesor Theodor Pártl (30. 9. 1933 – 4. 10. 2020)

V neděli 4. 10. 2020 náhle zemřel pan profesor Theodor Pártl, člověk, který zasvětil svůj život učitelské profesi, hudbě, přírodě, lásce a službě lidem.

Na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna vyučoval hudební výchovu v letech 1993 – 2013. Předtím třicet let působil na Střední pedagogické škole v Prachaticích, kde v roce 1963 založil Pěvecký sbor jihočeských učitelek. Sbormistrovství se věnoval do posledních dnů. Jeho skromnou povahu nezměnila ocenění, jakými byla třeba Cena Bedřicha Smetany (2008) nebo Stříbrná pamětní medaile Senátu (2018), ani spolupráce s významnými osobnostmi uměleckého světa (za všechny zmiňme například mistry Eduarda Hakena, Radovana Lukavského či Alfréda Strejčka).

Pan Theodor Pártl se stal osobností, která skutečně ovlivnila životy mnoha lidí. Dokázal předávat své přesvědčení, že: „Všechno opravdové je prosté a silné – příroda, umění i člověk.“  Rád chodil podél řeky a chytal pstruhy, byl členem Sokola a Historického spolku Schwarzenberg, angažoval se v komunální politice za stranu KDU-ČSL, i v době komunismu šířil křesťanské myšlenky, patřil k lidem, kteří nedbají na osobní prospěch a snaží se sloužit ostatním.

Posláním člověka pro něj bylo vytváření dobra a hledání krásy.

Měli jsme ho rádi.

Poslední rozloučení s panem Theodorem Pártlem proběhne v jeho rodných Strunkovicích nad Blanicí v pondělí 12. 10. 2020.

A. Voříšková

 

Theodorovy myšlenky