Obecné informace

bigy1Biskupské gymnázium se nachází ve středu města, cca 200 metrů od náměstí. Tato poloha je výhodná nejen pro studenty využívající městskou hromadnou dopravu, ale i pro dojíždějící z větších vzdáleností.

Škola dostala tuto budovu, která byla původně majetkem církve, do užívání v roce 1995. Od té doby byla realizována přístavba, půdní vestavba a modernizace učeben i sociálního zařízení.

sport2Současná kapacita školy je 720 žáků, kteří mají k dispozici nejen kmenové učebny, ale i odborné učebny, laboratoře a knihovnu.

V objektu školy je tělocvična, byly vybudovány prostory fitnes centra a stolního tenisu které jsou k dispozici i pro mimoškolní aktivity. Sportovní aktivity školy jsou podrobně zmíněny v sekci sportovní zázemí.

kaple2

K výuce náboženství byla zřízena v rekonstruovaném podkroví kaple.