Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Dotazy, připomínky a náměty můžete posílat na e-mail: skolskarada(at)bigy-cb.cz

Školská rada působí ve složení:

Předseda školské rady:

  • Mgr. Ondřej Záleský

Zástupce pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Andrea Layerová
  • Mgr. Ondřej Záleský

Zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Ing. Jan Marek
  • Kryštof Míka

Zástupce zřizovatele:

  • P. Josef Prokeš
  • Václav Kubeš

icopdfJednací řád školské rady

icopdfPůsobnost školské rady dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

 

Zápisy

icopdfZápis ze schůze 5. 12. 2019

icopdfZápis ze schůze 13. 6. 2019

icopdfZápis ze schůze 18. 10. 2018

icopdfZápis ze schůze 5. 10. 2017

icopdfZápis ze schůze 15. 6. 2017

icopdfZápis ze schůze 12. 10. 2016

icopdfZápis ze schůze 28. 6. 2016

icopdfZápis ze schůze 11. 2. 2016

icopdfZápis ze schůze 7. 10. 2015

icopdfZápis ze schůze 26. 5. 2015

icopdfZápis ze schůze 9. 10. 2014

icopdfZápis ze schůze 10. 6. 2014

icopdfZápis ze schůze 9. 10. 2013

icopdfZápis ze schůze 29. 8. 2013

icopdfZápis ze schůze 5. 6. 2013