Školská rada

Volby do školské rady

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Dotazy, připomínky a náměty můžete posílat na e-mail: skolskarada(at)bigy-cb.cz

Od dubna 2016 působí školská rada ve složení:

Zástupce pedagogických pracovníků:

  • PhDr. Michal Grus
  • Mgr. Ondřej Záleský

Zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Ing. Jan Marek
  • Jáchym Navara

Zástupce zřizovatele:

  • P. Josef Prokeš
  • Václav Kubeš

icopdfJednací řád školské rady

icopdfPůsobnost školské rady dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

 

Zápisy

icopdfZápis ze schůze 12. 10. 2016

icopdfZápis ze schůze 28. 6. 2016

icopdfZápis ze schůze 11. 2. 2016

icopdfZápis ze schůze 7. 10. 2015

icopdfZápis ze schůze 26. 5. 2015

icopdfZápis ze schůze 9. 10. 2014

icopdfZápis ze schůze 10. 6. 2014

icopdfZápis ze schůze 9. 10. 2013

icopdfZápis ze schůze 29. 8. 2013

icopdfZápis ze schůze 5. 6. 2013