Rámcový harmonogram školního roku 2019/2020

LEDEN

5.-10.1. Lyžařský kurz – Tauplitz (Rakousko; třídy 1.C a 3.N)
6.1. Den otevřených dveří (15 – 19 hodin)
do 8.1. Uzavření školního kola Matematické olympiády Z9
9.1. Tříkrálová sbírka (1.A)
9.1. Pracovní tábory ve 2.pol. 20.století – přednáška
10.1. Mše svatá pro třídu 3.A     
do 10.1. Uzavření školního kola Konverzační soutěže v německém jazyce
14.-15.1. Školní kolo Biologické olympiády – nižší gymnázium
15.1. Divadlo – Praha (8.B)
15.1. Krajský přebor ve florbale děvčat (Sezimovo Ústí)
17.1. Mše svatá pro Gymnázium Česká
17.1. Maturitní ples 6.G
18.1. Přijímací zkoušky nanečisto (pro uchazeče ze ZŠ)
18.-25.1. Lyžařský kurz – Vars (Francie; třídy 5.A a 3.N)          
do 20.1. Uzavření školního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce
20.-29.1. Pythagoriáda ŠK
21.1. Okresní kolo ve florbale chlapců
22.1. Fyzikální olympiáda – okresní kolo kategorie A
24.1. Mše svatá pro třídu 2.E
24.1. Fyzikální olympiáda – okresní kolo kategorie E a F
24.1. Maturitní ples 6.N
27.1. Techmánie Plzeň (4.A)
27.1. Uzavření klasifikace za I.pololetí (do 17 hodin)
28.1. Okresní přebor ve florbale děvčat (České Budějovice)
28.1. Klasifikační pedagogická rada (od 14 hodin)
29.1. Matematická olympiáda Z9 OK
29.1. Xenofobie a rasismus – historie a současnost (4.A)
30.1. Ukončení I. pololetí – předání výpisů za I. pololetí
31.1. Jednodenní pololetní prázdniny
Další akce: Školní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce
  Školní kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce
  Školní kolo Fyzikální olympiády

ÚNOR

4.2. Konverzační soutěž v německém jazyce OK (kat. VG I.B, II.B)
5.2. Divadlo; Neviditelná výstava – Praha (1.N)
7.2. Mše svatá pro třídu 2.N
7.2. Divadelní představení „Moliére – Lakomec“ (6.B, 5.A)
10.-16.2. Jarní prázdniny
18.2. JE Temelín (SFy 4.roč., SCh 3.roč.)
18.2. Konverzační soutěž v anglickém jazyce OK (kat. VG I.B, II.B)
19.2. Konverzační soutěž v anglickém jazyce OK (kat. G III.A)
20.2. Maturitní ples 8.A
21.2. Mše svatá pro Gymnázium J.V. Jirsíka
21.2. Pilotní zkouška Německého diplomu DSD I (4.A, 5.A, 4.N, 3.C)
24.-25.2 Malá maturita (třída 2.E)
27.2. Autorské čtení studentů Bigy
28.2. Mše svatá pro třídy 4.E a 5.G
28.2. JE Temelín (SFy 4.roč., SCh 3.roč.)
Další akce: Školní kolo Biologické olympiády – vyšší gymnázium
  Francouzská gastronomie
  Výstava Karel Taige a jeho svět (Literární seminář)
  Alkohol a kouření, mýty a fakta (1.N, 2.A)
  Hop, aneb hravě o pohlavních chorobách (1.C, 3.N, 3.E, 5.A)
  První pomoc hravě (3.A)

BŘEZEN

3.3. Konverzační soutěž v německém jazyce KK
4.3. Praktická laboratorní část školního kole Chemické olympiády (3.N, 5.A)
6.3. Mše svatá pro třídu 2.A
6.3. Test školního kola Chemické olympiády (3.N, 5.A)
12.3. J.A. Komenský (7.A)
12.3. Hodnoty lidského života, překonávání obtížných situací (7.A)
12.3. Písemná zkouška Německého diplomu DSD I (4.A, 5.A, 4.N, 3.C)
13.3. Mše svatá pro třídu 3.E
13.3. Zkouška B2 First (anglický jazyk)
13.3. Matematický náboj – Praha
14.3. Zkouška C1 Advanced (anglický jazyk)
17.-20.3. Celostátní přehlídka uměleckých aktivit církevních škol v Odrách
19.3. Divadelní představení v angličtině „The Onlines“ (nižší gymnázium)
20.3. Mše svatá pro „Zemědělku“ a „Zdrávku“
20.3. Matematický klokan
24.3. Regionální kolo Gymnasia Cantant v Praze
24.-26.3. Pythagoriáda OK
27.3. Mše svatá pro třídy 3.N a 5.N
30.3. – 3.4. Ústní zkoušky Německého diplomu DSD I (4.A, 5.A, 4.N, 3.C)
31.3.-8.4. Výměnný pobyt – Španělsko (třída 2.E)       
31.3. Matematická olympiáda KK
Další akce: O pohár českého florbalu, finále západ – dívky
  Volejbal – dívky, IV. kategorie
  Charita – Život dětem (2.N)
  „Věda na vsi“ (2.A)
  Soutěž Frankofonie 2020
březen – květen Dějepisné exkurze na téma 20.století

DUBEN

2.4. Chemická olympiáda KK
3.4. Mše svatá za maturanty
6.4. Písemná maturitní zkouška ŠJ
7.4. Mše svatá
7.4. Matematická olympiáda OK
7.4. Klasifikační pedagogická rada (od 14 hodin)
+ informační odpoledne (od 16 do 18 hodin)
8.4. Anglické divadlo – Frankenstein (1. a 2. ročník vyššího gymnázia)
8.4. Písemná práce z českého jazyka (společná část maturitní zkoušky)
9.-10.4. Velikonoční prázdniny
14. a 15.4. Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium
16. a 17.4. Přijímací zkoušky na šestileté gymnázium
16. a 17.4. Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium
14.-20.4. Poznávací zájezd do Anglie (2.C a 2.N)
20.4. Bible – přednáška (3.N)
21.4. Fyzikální olympiáda – krajské kolo kategorie B-D
24.4. Mše svatá pro třídy 5.A a 7.A
27.4. Uzavření klasifikace pro maturitní ročníky (do 17 hodin)
28.4. Klasifikační pedagogická rada pro maturitní ročníky
30.4. Písemná práce z cizího jazyka (společná část maturitní zkoušky)
30.4. Ukončení školní docházky maturitních ročníků – předání vysvědčení
Další akce: Krajské kolo juniorského maratonu 10 x 4,2km
  Přebor církevních škol ve florbale – chlapci
  Okresní kolo ve volejbale – dívky
  Okresní kolo ve volejbale – chlapci
  Krajské kolo ve volejbale – dívky
  Frisbee – kvalifikační kolo
  Anglické divadlo – Frankenstein (vyšší gymnázium, 1. a 2. ročník)
  Francouzská kultura
  Lékařská přednáška (samovyšetření prsu a varlat; třídy 4.N, 4.E, 2.C, 6.A, 6.B)
  Výměnný pobyt – Mallorca (2.E, 3.E, 4.E – studenti na Bigy)
  Techmánie Plzeň (2.E)
duben-květen Planetárium ČB (1.roč. vyššího gymnázia)

KVĚTEN

4.-6.5. Didaktické testy, společná část maturitní zkoušky (časový rozvrh konání
didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období
(tzv. jednotnézkušební schéma) určí ministerstvo do 15.ledna 2020)
13. a 14.5. Náhradní termíny pro přijímací zkoušky na čtyřleté, šestileté
a osmileté gymnázium
15.5. Mše svatá pro třídu 4.N
18.-19.5. Ústní maturitní zkoušky (třída 6.G bilingvní)
18.-22.5. Ústní maturitní zkoušky (třídy 8.A, 8.B, 6.N, 6.G, 4.C)
22.5. Mše svatá pro „Zemědělku“ a „Zdrávku“
29.5. Mše svatá pro třídy 6.A a 6.B
Další akce: Setkání sborů tří zemí (na Bigy)
  Projektový den – vyšší gymnázium
  Softbal – krajské kolo
  Charita – Liga proti rakovině (4.A)
  O pohár J. Masopusta – florbal, chlapci
  Botanická exkurze (třídy 2.N, 2.E, 4.A)
  Památky výtvarného umění (kroužek Vv, Seminář Vv)
  Návštěva Francouzského institutu (Praha)
  Techmánie Plzeň (2.N)

ČERVEN

2.6. Zeměpisný pořad o Senegalu, pořádá společnost Planeta 3000
(6.A, 6.B, 2.C, 4.N, 4.E + SZe 3. a 4.roč.)
12.-20.6. Sportovní kurz – Chorvatsko (třídy 7.A, 5.N, 5.G, 3.C)
13.-19.6. Poznávací zájezd do Anglie (třídy 4.A a 4.E)
14.-19.6. Poznávací zájezd Francie – Provence (6.B, 5.A, 2.C, 1.C)
22.6. Uzavření klasifikace za II. pololetí (do 17 hodin)
23.6. Klasifikační pedagogická rada (od 14 hodin)
25.6. Mše svatá
26.6. Ukončení II. pololetí – vydání vysvědčení
29. a 30.6. Ředitelské volno
Další akce: Frisbee – finále středoškolské ligy
  ELI Dolní Břežany (SFy – 3.roč.)
  Geologická exkurze (Geologické sbírky Jihočeského muzea, třídy 1.N, 1.E, 1.F, 3.A)
  ZOO Praha (třídy 3.N, 3.E, 5.A)
  Botanická exkurze/Zoologická exkurze (Seminář biologie – předmaturitní)
  Revolution train – protidrogový vlak (4.A, 2.E, 2.N + 1.ročníky)
  Výměnný pobyt – Mallorca (2.E, 3.E, 4.E – studenti Bigy v cizině)


1.7. – 31.8. Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020
  Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.