Plán práce na šk. rok 2016/2017

29.8. 9.00 zahajovací porada
29.-31.8. opravné zkoušky
1.9. zahájení školního roku, 1.ročníky kostel, informace na přípravné schůzce
2.9. 1.ročníky tř.práce, ostatní vyučování
2.9. 10.00 mše svatá– katedrála
3.9.-9.9. sportovní kurz Tatry 2.C + doplňky
5.9.-9.9. sportovní kurz Nová Pec /1.C, 3.N, 3.G/
12.9. 8.00 opravná maturitní zkouška
12.-13.9 adaptační kurz /1.A/
15.-16.9 adaptační kurz /1.N,1.E/
26.-27.10. podzimní prázdniny
18.11. ředitelské volno
22.11. 14.00 klasifikační porada
16.00-18.00 informační odpoledne
30.11. písemný německý jazykový diplom
6.-8.12. ústní zkoušky německý diplom
21.12. 10.00 mše svatá – klášter
22.12. ředitelské volno
23.12-2.1. vánoční prázdniny
10.1. 15.00-17.00 den otevřených dveří
13.1. maturitní ples 6.E-DK Metropol
24.1. 14.00 klasifikační porada
26.1. maturitní ples 6.N-DK Metropol
31.1. rozdání vysvědčení
1.2. maturitní ples 8.A-DK Metropol
3.2. maturitní ples 4.C-DK Metropol
3.2. pololetní prázdniny
6.3.-12.3. jarní prázdniny
19.-20.3 národní divadelní festival – španělský
7.4. v 7.07 mše s. maturanti, kostel sv. Rodiny
10.4. maturitní písemná práce – šj
11.4. maturitní písemná práce – čj
12.4. 1. termín přijímací zkoušky čtyřleté gym.
13.-14.4. velikonoční prázdniny
18.4. 14.00 klasifikační porada 3. čtvrtletí
18.4. 16.00-18.00 informační odpoledne
18.4. 1. termín přijímací zkoušky šestileté a osmileté gym.
19.4. 2. termín přijímací zkoušky čtyřleté gym.
20.4. 2. termín přijímací zkoušky šestileté a osmilleté gym.
2.-15.5 maturitní zkouška státní část písemná
14.5. 18.30 mše sv. pro maturanty, klášter
16.5. výstup na Kleť (kromě maturantů)
16.5.-19.5. ústní maturitní zkouška
17.5.-19.5. ředitelské volno
18.-19.5. ústní maturita 6.E
19.5.-20.5. mezinárodní jazykové zkoušky DELE (španělské)
26.5. 15.30 předání matur. vysvědčení, katedrála
2.6. 12.00 koncert vyšší gymnázium, katedrála
5.6. 16.00 informační schůzka pro 1. ročníky čtyřletého a šestiletého gymnázia
8.6. 16.00 informační schůzka pro 1. ročník osmiletého gymnázia
27.6. 14.00 klasifikační porada
29.6. 10.00 mše sv.
30.6. konec školního roku