Rámcový harmonogram školního roku 2020/2021

O organizaci závěru školního roku budou žáci a rodiče včas informováni.

Děkujeme za pochopení.