Plán práce – šk. rok 2019/2020

1. – 6.9. Slovensko, části 4.N, 6.A, 6.B, 2.C, 4.E
2.-6.9. Nová Pec 1.C, 3.N, 5.A
2.9. zahájení školního roku
13.9. od 10.00 mše svatá – katedrála
26.-30.10 Švýcarsko
26.10-30.10 podzimní prázdniny
19.11. od 14.00 klasifikační porada 1. čtvrtletí
19.11. 16.00-18.00 informační odpoledne
do 30.11. maturanti se přihlásí k maturitní zkoušce
3.12. zkoušky anglický diplom
7.12. zkoušky anglický diplom
21.12.-5.1. vánoční prázdniny
28.1. od 14.00 klasifikační porada 1.pololetí
31.1. pololetní prázdniny
8.-16.2. jarní prázdniny