Plán práce na šk. rok 2017/2018

29.8. 9.00 zahajovací porada
29.8-1.9. opravné zkoušky
2.9.-8.9. sportovní kurz Tatry /2.C + doplňky/
4.9.-8.9. sportovní kurz /1.C, 3.N,3.G,5.B/ Nová Pec
4.9. 8.00 zahájení šk.roku-přivítání nových studentů-prima,kostel
4.9. od 8.45 zahájení šk.roku-přivítání nových studentů-šestileté,kostel
4.9. 8.00 zahájení šk.roku ostatní studenti-učebny
11.-13.9. adaptační kurz, 1.A, Zlatá Koruna
13.-15.9. adaptační kurz, 1.N,1.E, Zlatá Koruna
15.9. 10.00 úvodní mše sv.
18.-19.9. 18.9.13.50 kurz „kam patřím“, Hosín  8.A
19. 20.9. 19.9.13.50 kurz „kam patřím“, Hosín  6.N
21.-22.9. 21.9.13.50 kurz „kam patřím“, Hosín  6.G
25.-26.9. 25.9.13.50 kurz „kam patřím“, Hosín  4.C
29.9. ředitelské volno
26.-27.10. podzimní prázdniny
10.-12.11. kurz „kdo jsme“, Zlatá Koruna, 6.A,6.B,4.N,2.C
15.-17.11. dny důvěry
21.11. 14.00 klasifikační porada
21.11. 16.00-18.00 informační odpoledne
28.11. 8.00-13.00 písemná část německého diplomu /6.N+1.E/
28.11. Cambridgeské zkoušky FCE
1.12. poslední termín přihlášek k maturitě
2.12. Cambridgeské zkoušky CAE
10.-15.12 lyžařský kurz 2.A+CZŠ
22.12. vánoční mše sv.
23.12-2.1 vánoční prazdniny
6.-13.1. lyžařský kurz, 1.C,3.G,3.N,5.A,5.B
7.-12.1. lyžařský kurz, 1.C,3.G,3.N,5.A,5.B
18.1. maturitní ples 6.G
31.1. maturitní ples 6.N
2.2. pololetní prázdniny
15.2. maturiní ples 8.A
28.2. maturitní ples 4.C
12.3.-18.3. jarní prázdniny
28.3. velikonoční mše sv.
29.3. velikonoční prázdniny
3.4. maturanti odevzdají seznam literárních děl
11.4. možné konání psemných prací
2.-9.5. didaktické testy a písemné práce maturity
16. – 18.5. ústní maturitní zkoušky
28.6. mše s. na konec šk.roku
29.6. konec šk.roku