Plán práce na 2. pol. šk. roku 2017/2018

7-12.1. lyžařský kurz, 1.C, 3.G
20.-27.1. lyžařský kurz  3.N, 5.A, 5.B
18.1. maturitní ples 6.G
30.1. 15.00 pololetní klasifikační porada
31.1. maturitní ples 6.N
2.2. pololetní prázdniny
15.2. maturiní ples 8.A
28.2. maturitní ples 4.C
12.3.-18.3. jarní prázdniny
28.3. velikonoční mše sv.
29.3. velikonoční prázdniny
3.4. maturanti odevzdají seznam literárních děl
10.4. profilová písemná práce ze šj
11.4. maturitní písemná práce z čj
12.-17.4. přijímací zkoušky
17.4. 14.00 klasifikační porada
17.4. 16.00-18.00 informační odpoledne
25.4. velká přestávka klasifikační porada maturantů
27.4. vysvědčení maturantům
2.-9.5. didaktické testy a písemné práce maturity
16. – 18.5. ústní maturitní zkoušky
17. – 18.5. ředitelské volno pro nematurující studenty
26.6. 14.00 klasifikační porada
28.6. mše sv. na konec šk. roku
29.6. konec šk. roku