Duchovní život

Spirituál BiGy:

P. Vojtěch Blažek

blazek(at)bigy-cb.cz


  • nabízí pomocnou ruku v potížích a životních hledáních či krizích
  • hledání odpovědí na otázky týkající se duchovního života a náboženství
  • svátost smíření
  • duchovní rozhovor
  • přípravu na křest a biřmování

Chci být pro studenty tím, kdo je provází na cestě během studia.

Kde mě najdete? Kabinet spirituála je ve 2. patře BiGy (vedle biologie).


Pravidelné programy

Středa
  • Modlitba uprostřed týdne o velké přestávce v 9:40 v kapli Bigy.
  • Příprava na svátosti každou středu od 17 h v klášteře na piaristickém náměstí.
  • Studentská mše sv. v klášterním kostele v 18 h
  • Studentská středa (společenství, setkání, povídání, zážitky, hry, Cyklus teologie, sport, duchovní rozhovory, čajovna, „Bez vytáček o křesťanství“ atd.). Více informací na www.studentskestredy.cz
Čtvrtek

Modlitba večerních chval (nešpor) od 17:30 v kostele sv. Rodiny, po nich adorace a možnost ztišení, duchovních rozhovorů či svátosti smíření.

Pátek

Ranní školní mše svatá v 7:07 nejen pro studenty, za jednotlivé třídy BiGy a různé školy v ČB

Spirituál pořádá též dvoudenní kurzy pro studenty jednotlivých ročníků zaměřené na sebepoznání a sebepřijetí (Kdo jsem?), týmovou spolupráci a vztahy v kolektivu (Kdo jsme?) a hledání místa v životě (Kam patřím?).

Pro naše akce využíváme STUDENTSKÝ KOSTEL sv. Rodiny: www.studentskykostel.com
Facebookový profil studentského kostela: www.facebook.com/kostelprobigy


Bez_vytacek  Vecer_chval