Přivítání do nového roku

Vážené studentky, vážení studenti, vážení pedagogové a provozní zaměstnanci, milí přátelé,

blíží se 4. září a brzy začne nový školní rok. Počasí bude sice ještě prázdninové, ale nám všem již začne společná inspirativní a zajímavá práce, práce, jejímž výsledkem má být sebevědomý, vzdělaný mladý člověk s radostným postojem k životu.

Dovolte, abych nejdříve mezi námi přivítal nové studentky a studenty, kteří nastoupí na naše gymnázium. Velmi si vážím toho, že jste si jako svou další školu, milé studentky a milí studenti, vybrali právě nás. Myslím, že mohu mluvit za celý pedagogický sbor – všichni se budeme snažit poskytnout Vám co nejkvalitnější vzdělání a zároveň rozvíjet Vaši kreativitu a osobnost.

Z prázdnin vítám i ostatní studentky a studenty. Jsem si jistý, že jste si odpočinuli a do školy se těšíte :-).

Vážené studentky, vážení studenti, věřím, že naše škola bude pro Vás nejen studnicí nových vědomostí a poznatků, ale i místem radostných zážitků, nových přátelství a zajímavých inspirací. V životě však nejsou pouze růžové dny, někdy přicházejí i dny temné, kdy se nedaří, připadáme si neúspěšní, potřebujeme povzbudit nebo poradit. Prosím, pokud na Vás padnou chmury, s důvěrou se obraťte na své třídní učitele, na našeho spirituála, na výchovnou poradkyni nebo přímo na mne. Určitě společně najdeme řešení.

Úspěšný školní rok přeji také všem pedagogickým i provozním zaměstnancům. Naším společným cílem je vzdělaný, úspěšný a spokojený student. Vyzývám Vás proto všechny, abychom o naplňování tohoto cíle usilovali ve vzájemné spolupráci a shodě.

Přeji nám všem úspěšný nový školní rok 2017/18.

profil_martin_marsik

Martin Maršík
ředitel školy


Můžete pokračovat na: