Nejlepší krajský časopis vychází i díky Bigy

Letos se konal již 9. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů. Vedneměsíčník samozřejmě nesměl chybět a vyhlášení pro nás dopadlo více než dobře. Podařilo se nám krajské kolo vyhrát, což znamená postup do celorepublikového kola, jehož vyhlášení se bude konat na podzim v Brně.

Porotci ocenili hlavně kvalitu našich fotografií a rozhovorů, dále pak úvodníky, typografii a celkové grafické zpracování. Jejich konečný verdikt pak zněl: „Celkově velmi profesionální ztvárnění i obsah převyšuje úroveň ostatních novin a časopisů. Doporučujeme ale obohatit obsah o další novinářské žánry.“ Jejich slova nás samozřejmě potěšila, ale zároveň si pokusíme vzít k srdci i doporučení.

Velký dík a vděčnost samozřejmě patří celé redakci za naši společnou práci a odhodlanost, které nakonec přece jen přinesly trochu toho kýženého ovoce.

 Jitka Řehořová, šéfredaktorka