Naši studenti skládají Cambridgeské zkoušky

V tomto školním roce složilo 58 maturantů úspěšně Cambridgeské zkoušky FCE nebo CAE z angličtiny a prokázali tím znalosti jazyka na úrovni B2 či C1, tři absolventi dosáhli dokonce úrovně C2. Tento certifikát pomůže nejen při přijímacím řízení na vysoké školy, ale i při dalších žádostech o granty, stipendia či později při žádosti o zaměstnání.

Všem držitelům diplomů gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

 

CAE_C1 FCE_B2