Nabízíme možnost přijímacích zkoušek nanečisto

Vážení uchazeči o čtyřleté, šestileté, šestileté bilingvní a osmileté studium na našem gymnáziu,

naše škola by vám chtěla umožnit vyzkoušet si přijímací zkoušky v reálném prostředí. Zadání zkoušek nanečisto je poskytnuto organizací CERMAT a je na všech středních školách stejné. Zkoušky nanečisto proběhnou za stejných podmínek jako zkoušky skutečné.  Skládají se ze dvou částí: didaktického testu z českého jazyka, který bude trvat 60 minut a z didaktického testu z matematiky, který bude trvat 70 minut. Za každý test lze dosáhnout maximálně 50 bodů. Naši vyučující opraví záznamové archy podle kritérií poskytnutých CERMATEM. Záznamové archy zůstanou ve škole. Na webových stránkách školy vás seznámíme s ohodnocením vašich testů. Hodnocení bude anonymní, bude uvedeno pod registračními čísly, která obdržíte před zadáním první zkoušky.

K přijímacím zkouškám nanečisto se lze přihlásit do 12. 1. 2022