Nabídka zahraničních pobytů

Rotary Club České Budějovice opět nabízí možnost přihlásit se na roční výměnný pobyt (nejčastěji USA, Kanada nebo Jižní Amerika), který je určen pro studenty vyššího gymnázia.
Bližší informace viz níže, případní zájemci nechť se hlásí u Ing. Kudláčkové do 13. 10. 2017. (kudlackova(at)bigy-cb.cz)

icopdfInformace o výměnný pobytech organizovaných ROTARY YOUTH EXCHANGE