Nabídka výměnných zahraničních pobytů

Bližší informace k nabídce výměnných zahraničních pobytů prostřednictvím Rotary Clubu naleznete příloze:
icopdfPobyty Rotary Club