Na shledanou po prázdninách

Ddnes je 29. června, den kdy se na našem Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna „rozdává“ vysvědčení. Je to den, kdy se, milé studentky a milí studenti, dozvídáte výsledky své práce. Někteří z vás budou se svým hodnocením spokojeni, někteří možná méně. Tak to ale v životě bývá.

Máte před sebou dva měsíce prázdnin. Budete odpočívat, cestovat, rekreovat se. Někteří z vás budou pracovat na různých brigádách. Vždy mě potěší, když vidím, že se umíte postavit ke skutečné práci a že jste šikovní i mimo školní lavice.

Přeji vám hezké prázdniny, odpočiňte si a získávejte životní zkušenosti. Při tom všem ale nezapomínejte, že život máte jen jeden. Tak buďte na sebe opatrní.

Váš
Martin Maršík

A připomínám – první zářijovou sobotu jdeme společně na pouť na Lomec.