Maturanti si převzali vysvědčení

V katedrále sv. Mikuláše si letošní absolventi Biskupského gymnázia J. N. Neumanna slavnostně převzali maturitní vysvědčení i jazykové diplomy.

„V letošním roce maturovalo a také úspěšně odmaturovalo všech 98 studentů. Maturitu s vyznamenáním si odnese 64 z nich a 37 má na svých vysvědčeních dokonce samé jedničky,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Dvořák.

Tradičně se s maturitními vysvědčeními předávaly i jazykové diplomy. „V letošním roce studenti získali studenti 84 jazykových diplomů, 27 německých mezinárodních diplomů úrovně B2 a C1, 38 anglických diplomů úrovně C1 a C2, přitom na nejvyšší úroveň C2, kterou mnohdy nesplňuje ani rodilý mluvčí, dosáhlo pět studentů, 14 španělských diplomů úrovně B2 a C1 a 5 francouzských úrovně B1. Řada studentů získala i dva jazykové diplomy, studentka Lucie Petráňová dokonce tři, z angličtiny C2, z němčiny C1 a francouzštiny B1,“ vypočítal úspěšně složené jazykové certifikáty ředitel.

Škola se však neorientuje jen na výuku cizích jazyků. „Ze skladby skládaných maturitních zkoušek je patrné, že řada našich studentů se zaměřuje i na matematiku a přírodní vědy,“ doplnil Zdeněk Dvořák.