Máte podněty, jak zlepšit chod školy? Obraťte se na Bigyparlament

Zajímáte se o dění v naší škole? Máte návrhy na zlepšení? Obraťte se přes své třídní zastupitele na školní parlament. Nejdříve si ale přečtěte zápis ze schůze, třeba zjistíte, že Bigyparlament už právě to vaše Téma řeší

 1. Schůze SP Bigy

18.10.2019

Předsedají: Petr Vančata, Anežka Klementová

Přítomní: 35 (+1, -1)

 

Výměna zastupitelů ve třídách

Lukáš Hypša nahradí Nikolu Drnkovou: schváleno

Pro: optická většina

Tereza Jíšová za Drboutovou: schváleno

Pro: optická většina

 

Report předsedů

– Pan ředitel zamítl návrh o průchodnosti internátu v dopoledních hodinách. Důvodem bylo, že škola tím, že zkrátila pracovní dobu vychovatelkám, ušetřila část rozpočtu, a chybí tedy dohled v prostorách internátu

– Mikrovlnka byla odstraněna z důvodu, že v okolí mikrovlnky a ve třídách byl údajně nepořádek. Nově se tam vrátí, ale s cedulí “žádný popcorn”. – v průběhu řešení

– P. Vančata: Navrhuji vytvořit seznam bodů, o které usilujeme. Vyvěsíme je na Facebooku nebo na nástěnce ve škole.

– K. Míka: Připomínka, že je třeba probrat nový školní řád.

 

Skříňky pro studenty z internátu

Anonymní návrh: Každý má právo na skříňku. Lidé bydlící na internátu by měli buďto mít přístup do pokojů o přestávkách, nebo se jim musí zařídit skříňky, aby nebyli znevýhodněni oproti lidem, kteří nebydlí na internátě.

Návrh: Parlament navrhuje přiřadit skříňky i těm studentům, kteří bydlí na internátu.

Pro: 31

Proti:0

Zdržel: 5

Schváleno

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: internát bude zpřístupněn v průběhu velké přestávky

 

Kluzký povrch v tělocvičně

Vančata: Do podlahy se investovalo už přes prázdniny, i tak ale povrch v tělocvičně stále klouže.

Návrh: Parlament apeluje na ředitele, aby zlepšil povrch v tělocvičně (např. protiskluzovou barvou).

Pro: 35

Proti: 1

Zdržel: 0

Schváleno

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: přes podzimní prázdniny se podlaha přetře protiskluzovým lakem, který má atestaci na použití v tělocvičně

 

Obnova frisbee turnaje

Návrh: Parlament jedná o obnovu tradice fresbee turnaje (poslední týden v červnu).

Pro: 30

Proti: 2

Zdržel: 4

Schváleno

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: nutná dostatečná iniciativa studentů sami si turnaj zorganizovat

 

Přidání dalších turnajů i v jiných sportech

Návrh: Parlament navrhuje více turnajů i v jiných sportech na konci roku.

Pro: 21

Proti: 0

Zdržel: 14

Schváleno

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: stejně jako v předchozím návrhu, nutná iniciativa studentů, turnaje se mohou konat v době po pedagogické radě na konci školního roku

 

Chození na školní dvorek během oběda

Návrh: Vznesen návrh týkající se možnosti jíst oběd na školním dvorku.

Pro: 21

Proti: 5

Zdržel: 9

Schváleno

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: návrh byl zamítnut p. ředitelem z důvodu nevhodných prostorů pro stravování a rizikového přístupu nouzovým schodištěm

 

Chození na školní dvorek po celý den.

Návrh: Parlament navrhuje, aby byla možnost chodit na dvorek školy po celý den.

Pro: 28

Proti: 0

Zdržel: 7

Schváleno

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: dvorek byl přístupný po celý den již před jednáním, naopak by bylo dobré více informovat spolužáky o přístupnosti dvorku

 

Sprchy u klučičích záchodů v suterénu

Návrh: Oprava sprch

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel: 1

Schváleno

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: vyřeší pan školník

 

Cizí strávníci v jídelně

Na oběd chodí cizí strávníci ve stejnou dobu jako studenti. Tvoří se kvůli tomu fronty a studenti z Bigy pak nestíhají včas docházet na odpolední výuku.

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: zamítnuto p. ředitelem: nelze vyřešit, cizích strávníků není tolik, aby tak zásadně zdržoval provoz v jídelně (k rychlejšímu odbavování přispěla rekonstrukce výdejního místa jídelny, více už to urychlit nejde)

 

Vrátnice

Koncern ve věci budoucího fungování vrátnice.

 • stále se rozhoduje

 

Samoobslužné kopírky

Nejasné používání.

Více informací jsme našli na webu, kde je umístěn manuál:
http://www.bigy-cb.cz/bigy/samoobsluzne-kopirovani-a-tisk/

Návrh: Navrácení tiskárny do vrátnice

Pro: 34
Proti: 0
Zdržel: 1

Schváleno

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: kopírka se do vrátnice vrátí, bude na čip, s její obsluhou pomůže studentům v případě problému paní vrátná, navíc bude na nástěnce vyvěšen manuál.

 

Bufet

 1. Vančata: Nemůžeme platit kartou, měli bychom to zavést.
 2. Jež: Měsíčně se za to platí několik tisíc, je to zbytečné.
 3. Vančata: Také by se mohla zvětšit nabídka v bufetu, například o pečivo.
 • Řešení po projednání s p. ředitelem: nevyřešeno

 

Koše

 1. Nekola: Další koš u okénka, když se k obědu vydávají potraviny s jednorázovým obalem.
 2. Petráň: Navrhovali jsme koše do každé třídy, ředitel ale požaduje, aby vypadaly stejně. Koš na plast v jídelně nám ředitel slíbil.

Návrh: Koše v jídelně

Pro: 34

Proti: 0

Zdržel: 1

Schváleno

 • Řešení po projednání s p. ředitelem: bude se řešit se školníkem, nutná iniciativa Ekotýmu Bigy

 

Příští schůzka

Příští termín byl odhlasován na 15.11.2019.