Konverzace v německém jazyce

V příštím školním roce (2017/2018) nabízíme možnost navštěvovat nepovinnou konverzaci v německém jazyce – a to pro zájemce, kteří už mají základy německého jazyka.
Konverzaci by vyučoval rakouský kolega prof. Bauer.
Prosím zájemce, aby se hlásili v kabinetě německého jazyka u Mgr. Dany Jakešové.

Mgr. Dana Jakešová,
koordinátor německého jazyka