Kam ze ZŠ? Na úspěšné BIGY!

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna pořádá den otevřených dveří v pondělí 7. ledna od 16 do 19 hodin. Zájemci o studium budou moci poprvé navštívit nové prostory v podkroví budovy internátu, kde se z prostředků evropských fondů a za finanční pomoci Biskupství českobudějovického podařilo vytvořit dvě nové učebny s potřebným zázemím. Celkové náklady stavby dosáhly 23 mil. Kč, z toho 18 mil. Kč tvořila dotace EU. Součástí této akce bylo i zabezpečení bezbariérovosti objektu školy, tj. vybudování výtahu a plošin. Rovněž byl zaveden vysokorychlostní internet a byl revitalizován dvorek pro trávení volného času studentů. Díky předchozím investicím a průběžným opravám tvoří nyní komplex školy důstojnou dominantu historického jádra města.

Ve školním roce 2019/20 budeme standardně otvírat třídy čtyřletého, šestiletého a osmiletého cyklu. Novinkou bude rozšíření šestiletého cyklu na tři třídy, dvě všeobecné s kombinacemi němčina – angličtina a angličtina-francouzština (s výukou angličtiny i v jiných předmětech) a jednu bilingvní česko-španělskou.

Absolventi Biskupského gymnázia vykazují vynikající znalosti nejen při maturitách a při přijímacích zkouškách na vysoké školy, ale během studia získávají i mezinárodní jazykové diplomy. Díky těmto výsledkům gymnázium obsadilo v loňském roce první místo v počtu úspěšně složených cambridgeských certifikátů úrovně C1. Podobných pozoruhodných úspěchů dosahují žáci i v ostatních jazycích (němčina, francouzština, španělština) a přírodovědných předmětech a olympiádách.

Škola nabízí stravování ve školní jídelně v prostoru budovy a ubytování na internátě s kapacitou 90 lůžek pro žáky z celé diecéze.

Žáci gymnázia mohou navštěvovat řadu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit (divadelní kroužek, pěvecký sbor, sportovní kroužky, programování, laboratorní práce a konverzace v jazycích). Součástí nabídky je i duchovní život školy soustředěný kolem nedávno opraveného Studentského kostela Sv. Rodiny a zahrnující různé přednášky, výstavy i sociálně-charitativní akce.

Věříme, že škola poskytuje kvalitní zázemí pro všestranný růst a osobnostní rozvoj mladých lidí a tak jim pomáhá při volbě povolání i při orientaci v současném světě.

Michaela Kudláčková

zástupkyně ředitele