Kalendář absencí německého lektora

Vyučující  M.  Kautz je zároveň odborným poradcem pro výuku německého jazyka na gymnáziích s výukovým programem Německého jazykového diplomu.

V tomto školním roce je odpovědný za sedm gymnázií. To znamená vykonat pilotní zkoušky, poté písemné zkoušky a rovněž ústní zkoušky na všech  níže  uvedených  gymnáziích.

Většinu suplovaných hodin odučí rakouský kolega Gerhard Bauer.

25.10.2017                               Biskupské gymnázium J. N. Neumanna                    pilotní zkouška

6.11.2017                                 Masarykovo gymnázium, Plzeň                                    pilotní zkouška

6. 11.2017                                Gymn. J.Š. Bára,  Domažlice                                         pilotní zkouška

10.11.2017                               Gymn. Jihlava                                                                  pilotní zkouška

13.11.2017                               Gymn. Matyáše Lercha , Brno                                       pilotní zkouška

13.11.2017                               Gymn. Křenová, Brno                                                      pilotní zkouška

28.11.2017                               Biskupské gymnázium J. N. Neumanna                     písemná zkouška

7.-8.12.2017                            Masarykovo gymnázium, Plzeň                                    ústní zkouška

11.-12.12.2017                       Gymn. J.Š .Bára, Domažlice                                            ústní zkouška

20.12.2017                               Gymn. Jihlava                                                                  ústní zkouška

3.-5.01.2018                            Biskupské gymnázium J. N. Neumanna                     ústní zkouška

8.-10.01.2018                         Gymn. Křenová Brno                                                       ústní zkouška