Kafka ve Studentském kostele

Studentský kostel hostil přednášku o Proměně – světově proslulé povídce českého (ale německy píšícího) židovského autora Franze Kafky. Akci organizovala děvčata ze semináře společenských věd s cílem pomoci předmaturantům, kteří si Proměnu hodlají přečíst k maturitě, ale zúčastnilo se jí i plno vysokoškoláků a milovníků literatury.

Přednášejícím byl totiž Vladmimír Papoušek, profesor a děkan Filosofické fakulty Jihočeské univerzity, autor řady odborných publikací a knih, který se specializuje na literaturu 1. poloviny 20. století.
V přednášce hovořil jak o velmi širokém kontextu evropské literatury, tak i o specificích, kterými se do něj včlenila právě Proměna a ostatní Kafkovo dílo.

Po této, pro všechny třeťáky jistě velmi užitečné tři čtvrtě hodince, se příchozí mohli občerstvit a také si prohlédnout mé výtvarné práce, inspirovanéprávě Kafkovými stěžejními romány, povídkovými soubory, ale také například jeho korespondencí se sestrou a s rodinou.

Celá akce se moc vydařila. Závěrem Vám mohu jen doporučit, abyste se (jestli jste tak ještě neučinili) sami co nejdříve vydali do snivě ponurého a fantaskního světa, ve kterém Kafka žil a který velmi detailně zpracoval ve svém psaní.

No, a jestli nevíte, kde začít, vezměte do ruky třeba tu Proměnu.

Adam Zatloukal


promena1 promena2