Jídelna – pracovní

RYCHLÁ ODHLÁŠKA/PŘIHLÁŠKA

V případě nepřítomnosti/přítomnosti strávníka lze odhlásit/přihlásit stravu nejpozději do 13:00 předchozího dne prostřednictvím tohoto „rychlého“ formuláře. Telefonicky pouze VÝJIMEČNĚ!!


 

Školní jídelna se nachází v budově internátu. Je spojena průchodem se školou, čímž je zajištěn bezproblémový přístup pro studenty gymnázia.

2 obrázky sem

IMG_6370

 

 

 

 

 

 

Stravovací provoz

 • řídí se řádem školní jídelny (viz Dokumenty)
 • u obědů možný výběr ze dvou jídel
 • výdej stravy pro studenty nepřítomné ve škole do jídlonosičů možný POUZE v první den nepřítomnosti. Dále nutno odhlásit (v případě neodhlášení může být strávníkovi doúčtována plná cena jídla).

Odhlášení a přihlášení stravy

 • „rychlým“ formulářem (viz výše)
 • e-mailem na jidelna@bigy-cb.cz
 • na www.strava.cz (2 dny předem)
 • na terminálu u vchodu do školní jídelny (2 dny předem)
 • mobilní aplikací……
 • osobně u vedoucí ŠJ v úředních hodinách
 • telefonicky (výjimečně)

Jídelníček školní jídelny stejně jako vstup pro objednání stravy přes internet je dostupný na serveru www.strava.cz pod číslem zařízení 4116. Abyste mohli využívat objednávání stravy přes internet, je nutné nejdříve aktivovat Váš účet. Přístupové údaje obdržíte u vedoucí školní jídelny.

Vedoucí školní jídelny:

 • e-mail: jidelna@bigy-cb.cz
 • telefon: 386 359 583, 797 726 283
 • úřední hodiny: Po – Pá  6:30-7:45, 11:30-14:15

Dokumenty:

přihláška ke stravování

odhláška od stravování

řád školní jídelny

Ceník stravování

platný od 1. září 2017

studenti

zaměstnanci     (vč. 15% DPH)

ostatní strávníci (vč. 15% DPH)

snídaně + dopolední přesnídávka 17+10=27 Kč 20+11=31 Kč 42+24=66 Kč
oběd (do 6 let)  —————  ——————-  ———————
oběd (7-10 let)  —————  ——————-  ———————
oběd (11-14 let) 26 Kč  ——————-  ———————
oběd (15 a více let) 28 Kč 32 Kč 70 Kč
večeře + odpolední svačina 25+5=30 Kč 29+5=35 Kč 61+12=73 Kč
2. večeře 14 Kč 16 Kč 34 Kč

Snídaně je spojena s dopolední přesnídávkou, večeře je spojena s odpolední svačinou. 2. večeře se vydává s večeří.

internát-celodenní stravování (do 15 let) 83 Kč  
internát -celodenní stravování (od 15 let) 99 Kč  (vč. 2. večeře)

Identifikační média (nutná k výdeji stravy)

Laminovaná karta (velikost kreditní karty)   40 Kč
Čip (pevné plastové pouzdro, lze umístit na klíče) 120 Kč

V případě zapomenutí karty/čipu si lze vytisknout náhradní stravenku na terminálu u vstupu do školní jídelny nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny. Cena stravenky činí 2 Kč.

Platby za stravu

 • lze provádět jen bezhotovostně, pouze identifikační média lze zakoupit hotově u vedoucí ŠJ
 • souhlas k inkasu – doporučujeme, č. ú.: 100271481/0800, bez variabilního symbolu. Nutno dodat potvrzení o otevření inkasa k rukám vedoucí ŠJ
 • příkaz k úhradě, č.ú.: 560657369/0800, variabilní symbol nutný, sdělí Vám vedoucí ŠJ