Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo časový rozvrh konání písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky v řádných a náhradních termínech jednotné přijímací zkoušky v roce 2020

Zkušební schéma je pro 1. a 2. řádný termín stanoveno odlišně jednak pro víceletá gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia, a to pro všechny formy vzdělávání. V 1. a 2. náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory vzdělání shodně, a to pro všechny formy vzdělávání.

icopdfSdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020