Jeden jazyk nestačí

„Jeden jazyk v dnešní době rozhodně nestačí“, řekl studentům maturitních ročníků pan Eder, profesor Filozofická fakulta JU, oboru germanistika. Profesor Eder spolu s docentkou Ederovou a vybranou studentkou oboru Česko-německých areálových studií představili dne 4.10.2021 našim žákům možnosti pomaturitního studia němčiny na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. Na začátku si studenti zábavnou formou osvěžili své znalosti o Německu, dále následovala prezentace studijních oborů a nejrůznějších kombinací. “Mnoho lidí chce po maturitě opustit Budějovice“, svěřila se studentka FF. “I já jsem tak přemýšlela, nakonec jsem se rozhodla studovat tady v domácím prostředí a ve velmi přátelském kolektivu. Během studia máme všichni možnost výjezdu do zahraničí v rámci programu Erasmus+“, doplnila dívka. Naše gymnázium, které se od svého založení zaměřuje na kvalitní výuku německého jazyka, chce v budoucnosti intenzivně spolupracovat s katedrou germanistiky při FF. Jakékoliv dotazy ráda zodpoví Kateřina Štruncová, koordinátorka kontaktů s FF.