Jak vypadá svět pod elektronovým mikroskopem?

Víte, jak vypadá transmisní elektronový mikroskop, kterým můžeme pozorovat např. viry nebo bakterie, ale i třeba jádra buněk? Odpověď našli studenti obou předmaturitních seminářů biologie v Laboratoři elektronové mikroskopie AV ČR.  

Moje skupina pozorovala např. neuron s virem klíšťové encefalitidy cca 50 000 krát zvětšený. Poté jsme se přesunuli ke skenovacímu elektronovému mikroskopu. Tam jsme viděli i přístroj na velmi rychlé zmražení vzorků (až na -180°C) tekutým dusíkem (vzorky musí být bez vody). Tento mikroskop vytváří 3D obrázky zkoumaného předmětu.

Řezy pro transmisní elektronový mikroskop se připravují na mikrotomu, přičemž se používá buď skleněný, nebo diamantový nůž. Druhý zmíněný mohou používat jen zkušení pracovníci kvůli jeho vysoké ceně. Měli jsme možnost vidět přípravu vzorků tenčích než 100 nm (asi jako jedna tisícina tloušťky kancelářského papíru).

Na závěr jsme navštívili ještě chov klíšťat při Parazitologickém ústavu AV ČR.

Exkurze se nám velmi líbila a doufáme, že se nám podaří navštívit další odborná pracoviště.

Tereza Bouberlová