Jak učit o biologii zážitkově

Jak učit o biologii zážitkově předvedli 1. C v doprovodu vyučující Mirky Nygrýnové v Hydrologickém ústavu při AV ČR.

Po krátké úvodní přednášce jsme byli rozděleni do tříčlenných skupin. Postupně jsme si procházeli pět stanovišť s praktickými úkoly z půdní biologie a pět stanovišť z vodního světa. Díky tomu jsme získali cenné informace o eutrofizaci vod, o skleníkovém jevu a o vodních a půdních druzích z rostlinné i živočišné říše. Na jednom pracovišti jsme prováděli rozbory vody, především jsme určovali její tvrdost a minerální složení. Měli jsme možnost vyzkoušet si očkování na živnou půdu z agaru (místo bakterii jsme přenášeli stopy indulony). Unikátním zážitkem bylo držení mnohonožky africké a pozorování řas a sinic pod mikroskopem. Zaujalo nás tematické pohoštění v podobě bábovky s  „Chlorellou“ a na zapití jsme dostali elixír života vyrobený ze stejného druhu řasy.

Exkurze byla rozhodně přínosná. Nebyla to jen přednáška a nudné vysvětlování. Byla to biologie v praxi, kde jsme mohli spoustu věcí vyzkoušet.

                                                               studenti  1. C

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA