Jak studovat v Německu?

V rámci partnerství naší školy s Technickou univerzitou v Chemnitz byli naši studenti třídy 6.A a 3.C pozváni na týden otevřených dveří. Tento projekt proběhl rovněž ve spolupráci s polskými studenty. Ve dnech 20. – 22. 6. 2016 byl pro studenty připraven program, ve kterém se postupně seznamovali se studijními možnostmi a studentským životem.

V pondělí, 20. 6. 2016 nás přivítal rektor tamější univerzity, poté se studenti dozvěděli o možnostech studia na této univerzitě a odpoledne byla pro nás připravena prohlídka města. V následujících dnech navštěvovali studenti přednášky, které každý student zvolil podle svých zájmů. Navštěvovali jsme přednášky z oblasti psychologie a pedagogiky, francouzského umění, podnikového managementu, technické mechaniky či médií.

Mimoto si naši studenti prohlédli kampus a koleje, okusili stravování v menze nebo posezení v kafetérii. Součástí programu bylo i společné grilování v rámci večera v klubu národností. Tento orientační týden byl pak ukončen společnou večeří a příjemným posezením v restaurační zahrádce na náměstí.


chemnitz2 chemnitz1