Jak se učí v Německu?

V prvním pololetí letošního školního roku jsem měla možnost působit na gymnáziu Käthe-Kollwitz-Schule v Hannoveru. Toto stipendium mi poskytla Německá pedagogická výměnná služba (Deutscher Pädagogischer Austauschdienst) v rámci celoživotního vzdělávání.

Mé působení na tamější škole bylo různorodé. Hospitovala jsem u německých kolegů v předmětech německý jazyk, anglický jazyk, latina, dějepis a náboženství. Vyučovala jsem německý jazyk a dějepis.

Ve výuce německého jazyka jsem „vyzkoušela“ všechny formáty spojené s přípravou na Německý jazykový diplom. Rovněž tak jsem měla možnost hodnotit slohové práce.
Německá kolegyně vyučující dějepis mě požádala, abych do výuky zařadila téma česko-německé vztahy v období let 1918 – 1989 až do současnosti.

Byla jsem zapojena do tzv. celodenní školy (Ganztagsschule), kde jsem se studenty psala domácí úkoly a připravovala je na písemné práce.

Účastnila jsem se také dvou projektů. První projekt „Andělé mezi námi“, kdy studenti výtvarně ztvárnili postavy andělů. Tyto se pak staly součástí adventní výstavy v nedalekém kostele. Druhým byl projekt „Celé Německo čte dětem“. Jako host jsem předčítala z knihy, která líčila jednu z výprav na severní pól.
V rámci mimoškolních aktivit jsem zpívala se školním sborem.

A když bych měla odpovědět na otázku: „A jak se tedy učí v Německu?“
Myslím, že rozdíly tu jsou. Výuka je postavena ne řešení problému. Příslušnou látku studenti nastudují v rámci domácí přípravy. Ve vyučování pak navrhují řešení problému podložené svými argumenty, formulují a obhajují své názory. Studenti nejsou zkoušeni ústně. Píší písemné práce, tzv. klauzury, jejichž společným tématem je řešení problému – tedy shrnutí nejzávažnějších informací k danému tématu, navržení řešení podložené argumenty a vyslovení odůvodněného vlastního názoru.

Mgr. Dana Jakešová


jak_se_uci_v_nemecku